തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവ്വേയിൽ പങ്കെടുക്കൂ...
ഓൺലൈനായി വോട്ട് ചെയ്യൂ..
Oppo Reno 5 Pro മൊബൈൽ ഫോൺ സമ്മാനമായി നേടൂ...

1. കേരളത്തിൽ തുടർഭരണം
ഉണ്ടാകുമോ?

2. നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ആർക്ക് ?

3. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
മുഖ്യമന്ത്രി ആര് ?

തുടർഭരണം ഉണ്ടാകും

തുടർഭരണം ഉണ്ടാകില്ല

LDF

UDF

BJP

പിണറായി വിജയൻ

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

ഇ. ശ്രീധരൻ

Please wait

Please wait...

Verification...

Contacting Server

Congratulations, you complete the quiz competition!

1. മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ 8 വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം.

2. ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ മത്സരത്തിൽ യോഗ്യത നേടുകയുള്ളു.

3. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക.

4. മത്സര വിജയിയെ വാട്സാപ്പ് വഴി അറിയിക്കുന്നതാണ്.
അതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക.

5. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക.

6. Fake Sharing Will Not Be Counted.

Share until the bottom panel is full:
Copyright 2020 VClip App. All rights reserved.